unit plan 9th malayalam /7th unit

യൂണിറ്റ് പ്ലാൻ

യൂണിറ്റ് 7

പാഠങ്ങൾ

1.വഴിവെട്ടുന്നവരോട്

2.ഇഞ്ച്ക്ഷൻ ഒരനുഭവവും പാഠവും

3.മൊഴിയമ്പുകൾ

പ്രവർത്തനം 1(45 മി)

കവിത-ആലാപനം

പ്രവർത്തനം 2 (45 മി)

‘വഴി‘-ചർച്ച (ശീർഷകം?)

പ്രവർത്തനം 3 (45 മി)

വഴിവെട്ടിയവർ-ലിസ്റ്റ്

പ്രവർത്തനം 4 (45 മി)

കവിത-വഴിവെട്ടുന്നവരോട്- വായന/ അവധാരണം

പ്രവർത്തനം 5 (45 മി)

ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ്- വഴിവെട്ടുന്നവരൊട്

പ്രവർത്തനം 6 (45 മി)

ഫലിതകഥ- രചന

പ്രവർത്തനം 7 (45 മി)

സാമൂഹിക പാഠം- ….റ്റി.ബി പേജ്:100 കവിതാശകലങ്ങൾ

പ്രവർത്തനം 8 (45 മി)

അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ സാമൂഹ്യവീക്ഷണം-ലഘുപന്യാസം-രചന

പ്രവർത്തനം 9 (45 മി)

ഇൻച്ക്ഷൻ….വായന- അവധാരണം

പ്രവർത്തനം 10 (45 മി)

മൊഴിയമ്പുകൾ- വായന അവധാരനം

പ്രവർത്തനം 11 (45 മി)

പൊരുൾ അറിയുക- നാറാണത്ത്പ്രാന്തൻ

പ്രവർത്തനം 12 (45 മി)+ (45 മി)

കാർട്ടൂൺ കവിത രചന

ramanunni/ jyothylakshmi/ beena

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: