ക്രിസ്തുമസ് കാല അധികപഠനം

എസ്.എസ്.എൽ.സി 2009-2010

ക്രിസ്തുമസ് കാല അധികപഠനം

21-12-09

ബയോളജി / കണക്ക് / സോഷ്യൽ സയൻസ് / മലയാളം / ഹിന്ദി

22-12-09

ഫിസിക്സ് / കെമിസ്റ്റ്ട്രി / കണക്ക്

23-12-09

ഇംഗ്ലീഷ് / മലയാളം / അറബിക്

രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകീട്ട് 3 മണി വരെ

മുഴുവൻ കുട്ടികളും നിർബന്ധമായി പങ്കെടുക്കണം

ഉച്ചഭക്ഷണം കയ്യിൽ കരുതണം

Wish you all a Happy X’mas

Headmaster & Staff

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: