പഠനയാത്ര-കോഴിക്കോട്ടേക്ക്

16-1-2010 നു യു.പി.ക്ലാസ്സ് കുട്ടികളുമൊത്ത് (35 കുട്ടികളും അധ്യാപകരും) കോഴിക്കോട് പഠനയാത്ര. കോഴിക്കോട് CWRDM സന്ദർശനം പ്രധാനപരിപാടി. പ്രോ ജയകുമാറുമൊത്ത് കുട്ടികൾ അൽ‌പ്പസമയം ചെലവഴിക്കുന്നു( CWRDM Director Sri Pro Jayakumar കുട്ടികളുമായി അൽ‌പ്പസമയം ചെലവിടാമെന്നു സമ്മതം തന്നു..നന്ദി)

പ്ലനറ്റോറിയം, ബേപ്പൂർ തുറമുഖം എന്നിവയും ബീച്ചും സന്ദർശിച്ചു 9 മണിയോടെ സ്കൂളിൽ തിരിച്ചെത്തും.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: