ഗ്രഹണം 15-1-10

ഗ്രഹണം മനോഹരമായ കാഴ്ച്ച. കുട്ടികളും മാഷമ്മാരും ടീച്ചർമാരും ഒന്നടങ്കം വെയിലത്ത്. നല്ല കാഴ്ച്ച/ നല്ല ഡിസ്കഷൻ. ഇതു തന്നെയല്ലേ പഠനം.കുട്ടികൾ അത്രക്ക് ഉഷാർ. ഒപ്പം ടീച്ചർമാരും.

ഹേ സൂര്യ!

ഗ്രഹണത്തിലെൻ‌കിലും നീ എന്റെ കൈക്കുമ്പിളിൽ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: