അറിവിന്റെ അലമാലകൾ

എസ്.വി.രാമനുണ്ണി, സുജനിക

മാധ്യമം ദിനപത്രം-‘വെളിച്ചം’

ഇനി എ+ലേക്കു കയറുക

അറിവിന്റെ അലമാലകൾ

പരീക്ഷയിൽ വെറുതെ ജയിച്ചാൽ പോര; നന്നായി ജയിക്കണം; എ+ കിട്ടണം. ഇങ്ങനെ വിജയിക്കുന്നതിലേ അർഥമുള്ളൂ. ഒരു സാധാരണകുട്ടിക്ക് ഇതിനു കഴിയും . അതിനുവേണ്ടത് നമ്മുടെ ചിന്താരീതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുകതന്നെയാണ്.ഇതു സാധിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ, ഈ കുറിപ്പ് സഹായിക്കും.

അബിയും പാത്തുക്കുട്ടിയും ചന്തയിൽ പോയി ചമ്പങ്ങ വിൽക്കുന്ന സംഭവം ബഷീർ വിവരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?(പാത്തുമ്മയുടെ ആട്: പേജ് 75-76 ഡി.സി.ബുക്ക്സ്) ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ കാണുന്നുഎന്നു കരുതുക. (വായന-വിവരണം ഒരു തരത്തിൽ കാഴ്ച്ചയും ആണല്ലോ?) ഈ കാഴ്ച്ച നിങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഉണർത്തുക? അതൊക്കെയൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കൂ. അപ്പോഴറിയാം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അടരുകളും അലകളും. ഇതു മുഴുവനും നമുക്കവശ്യമുണ്ട്. നല്ല കുറിപ്പുകളും നല്ല ഉപന്യാസങ്ങളും തയ്യാറാക്കാൻ. വിഷയം എന്തോ അവട്ടെ. മനസ്സിലെ അലകൾ തിരിച്ചറിയാൻ , പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശമിച്ചാൽ മതി.

ചമ്പങ്ങ വിൽ‌പ്പന സംഭവം ഉണർത്തുന്ന അലകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്?

 • ചന്തയുടെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങൾ
 • നമ്മുടെ ബല്യകാലനുഭവങ്ങൾ (വീട്ടിലും-പുറത്തും)
 • വായിച്ച-കേട്ട സമാനകഥകൾ/ കവിതകൾ
 • പത്രവാർത്തകൾ
 • ദൃശ്യങ്ങൾ (ചിത്രം, ഫോട്ടോ, സിനിമ..)
 • കച്ചവടത്തിന്റെ ഭാഷ
 • കണക്കുകൂട്ടലിലെ രീതികൾ
 • ലാഭ-നഷ്ട സങ്കൽ‌പ്പങ്ങൾ
 • ബഷീറിയൻ ഗണിത ശൈലി
 • ബഷീർ ചാമ്പങ്ങയെ കുറിച്ചും ചാമ്പ മരത്തെ കുറിച്ചും പലപ്പോഴായി പറയുന്ന സംഗതികൾ
 • ബഷീറിയൻ കച്ചവടങ്ങൾ
 • ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നതിന്റെ ശൈലിവിശേഷങ്ങൾ
 • എന്തിനും ‘സദൃശം’ പറയുന്ന സംഭാഷണ രൂപം
 • ജീവിതത്തോടുള്ള കുട്ടികളുടെ സമീപനം

തുടങ്ങി നിരവധി ‘അലകൾ’ ഈ സംഗതിയുമയി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിൽ വരുന്നില്ലെ? കൂടുതൽ അനുഭവമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതിലധികവും തീർച്ചയായും കാണും.ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തു പ്രയസമാണ് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യറാക്കാൻ? ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പെഴുതാൻ? ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കാൻ? ഇപ്പറഞ്ഞവയിൽ പ്രസക്തമായവ ആവശ്യമായ തോതിൽ വ്യാഖ്യനിക്കാനും വിവരിക്കാനും മാത്രമേ നാം മനസ്സിലക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

 1. ചന്തയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ബഷീർ പറയുന്നതിനപ്പുറം നമുക്ക് കാണാനാവില്ലേ? മറ്റു കച്ചവടങ്ങൾ, ബഹളങ്ങൾ, തിരക്ക്….തുടങ്ങിയവ. ബഷീർ പറയുന്ന ‘സദൃശം’ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ആനകളുടെ നടുവിൽ എലികുഞ്ഞുങ്ങൾ.. വൻ കച്ചവടക്കരുടെ ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞു കച്ചവടക്കാർ എന്നല്ലേ ഇത്? എന്നാൽ ആന/ എലി തുടങ്ങിയ സൂചകൾ നോക്കൂ. ആന വലുതെങ്കിലും ചലനത്മകത കുറവ്. എലികളൊ ചലനശേഷി കൂടുതൽ. കച്ചവടത്തിലെ ജീവൻ ചലനത്മകതയാണ്. രീതികളിൽ പുതുമയും സ്പീഡും കുട്ടികളുടെ കച്ചവടത്തിലാണെന്നല്ലേ ബഷീർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചരക്കും സവിശേഷതയുള്ളത്; ചാമ്പങ്ങ. ഒരവശ്യവസ്തുവല്ല. ഉപഭോഗവസ്തു. അതും അകേരളീയം. ചക്ക, മാങ്ങ എന്നിവ പരിഗണിക്കാതെ ചാമ്പങ്ങ. ചാമ്പങ്ങ പണ്ട് ബഷീർ തളിയാക്കേന്ന് കുരു കൊണ്ടുവന്ന് മുളപ്പിച്ച് വളർത്തിയത്. അതും ഒരു ജാക്കൊബയിറ്റ് കൃസ്ത്യാനി വീട്ടിൽ നിന്ന്. ഒരു വിദേശ ചരക്ക് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നില്ലേ?  അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിജയിക്കുന്ന കചവടം ആണിവരുടെ എന്ന ബോധ്യവും ബഷീറിന്നില്ലേ?’ആന’ വമ്പൻ കച്ചവടം/ കുത്തകക്കച്ചവടം/ പഴക്കമുള്ള സ്ഥപനം തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ‘എലി’ വിജയിക്കുന്ന Instant ബിസിനസും. പാരമ്പര്യവും പഴക്കവും കച്ചവടത്തിൽ മൂല്യങ്ങളല്ല. പുതുമയും വേഗതയും തന്നെ കച്ചവട വിജയം.അബിയുടെ കച്ചവട പരസ്യം തന്നെ ultra morden ആണ്.ഇന്ന് കടകളിൽ ചെനു നോക്കൂ. ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരക്ക് ഒരു വില (അതു ചിലപ്പോൾ റേഷൻ/ സ്പെഷൽ/ ഒക്കെ ആയിരിക്കും) അടുത്ത കിലോകൾക്ക് മറ്റൊരുവില. ഒരു സാരിക്ക് ഒരു വില അതേപോലുള്ള മറ്റൊരു സാരിക്ക് മറ്റൊരുവില എന്നതിൽ ആർക്കും ഇന്നു അത്ഭുതമില്ല. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം ആണല്ലോ ഓരോ സാരിയും ഇന്ന് സ്പെഷൽ എഡീഷൻ ആവുന്നത്. കച്ചവടത്തിലെ ഈ മാറ്റം അബി നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കണം. അലെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഭാവിയെ മുങ്കൂട്ടി ദർശിക്കുന്നവരണല്ലോ. വൈലോപ്പിള്ളി ‘മാമ്പഴ‘ ത്തിൽ ഇതു കണ്ടിട്ടുണ്ട് :

‘വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചൊല്ലാൻ വയ്യാത്ത കിടാങ്ങളേ

ദീർഘദർശനം ചെയ്യും ദൈവജ്ഞരല്ലോ നിങ്ങൾ’.

കച്ചവടത്തിന്റെ ഭൂമികയിൽ  മാനുഷികതയേക്കാൾ മൃഗീയതക്ക്തന്നെ ആധിപത്യം. ‘ആനയും എലിയും ‘ ബഷീർ ഇന്നെഴുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ‘കാളക്കൂറ്റന്മാരും കരടിക്കുട്ടന്മാരും’ ആയിരിക്കും.

 1. നമ്മുടെ ബാല്യകാലാനുഭവങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കച്ചവടം ഇല്ലേ? പുളിങ്കുരുവും, മാങ്ങയും കശുവണ്ടിയും പെൻസിലും ഒക്കെ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ? വിലപറയുകയും പരസ്യം പറയുകയും ചെയ്തില്ലെ? എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ.പണമുപയോഗിച്ചുള്ള കച്ചവടത്തേക്കാൾ ‘ബാർട്ടർ‘ സംബ്രദായം അല്ലേ പിന്തുടർന്നത്?‘ ഒരു കൈച്ച്’ എന്നതിന്റെ വകഭേദമായിരുന്നില്ലേ ‘ഒരു കടിക്ക്’ എന്നത്? നല്ല ചിനച്ച മാങ്ങ ഒരു ‘കടിക്ക്’ 10 പൈസക്ക് വിറ്റിട്ടില്ലേ? ഒരു പെൻസിലിന്നു പകരം ഒരു പിടി കുന്നിക്കുരു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ?

വീടുകളിൽ ഇത്തരം കച്ചവടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പാലും മുട്ടയും അരിയും ചക്കയും നാളികേരവും ഒക്കെ വിൽ‌പ്പനച്ചരക്കായിരുന്നില്ലേ? കടകളിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ലേ? ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരക്ക് പകരം ആ കാശുപയോഗിച്ചു 800 ഗ്രാം പഞ്ചസരയും ബാക്കി മിഠായിയും വാങ്ങി അമ്മമാരെ കബളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? വഴിവാണിഭം കണ്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ലേ? വളയും മാലയും ബലുണും വാങ്ങി നടന്നിട്ടില്ലേ?

വീടുകളിൽ വന്നു വിൽ‌പ്പന നടത്തുന്ന ആളുകളെ അറിയാമല്ലോ? അപൂർവ വസ്തുക്കൾ (പലതും ദ്യുപ്ലിക്കേറ്റും  നിലവാരം കുറഞ്ഞതും ) കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞു മയക്കി വിറ്റുപോയിട്ടില്ലേ? അവർ പോയതിന്നു പിന്നാലെ പറ്റിയ കളിപ്പീര് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ?

 1. വഴിവാ‍ണിഭം/ കുട്ടികളുടെ കച്ചവടം എന്നിവ ഉള്ളടക്കമായ കഥകൾ/ പാട്ടുകൾ എന്നിവ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഥകൾ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചെറിയ ക്ലാസുകളിൽ പഠിച്ചവ ഓർത്തെടുക്കമോ? പത്താം ക്ലാസിലെ  ‘മർച്ചന്റെ ഓഫ് വെനീസ്’ കച്ചവടം പശ്ചാത്തലമാക്കിയ കഥയല്ലേ? മാല വിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ ചങ്ങമ്പുഴ എഴുതിയത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? സിനിമാപ്പാട്ടുകൾ ഓർത്തെടുക്കാമോ?
 2. പത്രവാർത്തകൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, പരസ്യങ്ങൾ, കബളിപ്പിക്കലുകൾ, കേസുകൂട്ടങ്ങൾ…ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ബഹളം നിത്യവും കാണുന്നില്ലേ? മാന്ത്രികത്തകിടുകൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവയുടെ പരസ്യങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ എന്നും നിറയുകയല്ലേ? സാധനം വാങ്ങി ഗുണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പണം തിരിച്ചുകൊടുക്കുമെന്നുപോലും വായിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ കണ്ട് വാങ്ങാൻ തോന്നിയിട്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ വങ്ങാതിരിക്കുനത് മൂഢത്വമെന്നും തോന്നിയിട്ടില്ലേ? സ്വയം ലജ്ജ തോന്നിയിട്ടില്ലേ?
 3. ‘ഒരു കൈച്ച് കാലണ…’ ഇതൊരു കച്ചവട ഭാഷയാണ്. മലയാളഭാഷയാണെങ്കിലും ഒരു തരം കോഡുഭാഷ. ഒരുകയ്യിലെ 5 വിരൽ…അതായത് 5 ചാമ്പങ്ങക്ക് കാലണ എന്ന വ്യാഖ്യാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കോഡ്ഭാഷ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കച്ചവടക്കാർ മുഴുവൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ കോഡുഭാഷയിൽ തന്നെ. ഇതൊരു തരം ഭാഷാഭേദം പോലുമാണ്. കചവടത്തിലെ സ്വകാര്യതയാണിത്. ഈ സ്വകാര്യതയാണ് കച്ചവടത്തിന്ന് സ്പീഡും ലാഭവും നൽകുന്നത്. മരപ്പണിക്കാരന്ന് മരപ്പണിക്കാരന്റെ ഭാഷ. ഡ്രൈവർക്ക് ഡ്രൈവറുടെ ഭാഷ. കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് പറഞ്ഞപോലെ ‘ആറുമലയാളിക്ക് നൂറു മലയളം.‘കവിയുടെ ഭാഷയാണു കവിത.കവിതാസ്വദനം ഈ കോഡ് – ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുനേടലാണ്.
 4. മഹാസാഹിത്യകാരനായ നല്ലൊരു ഗണിതശാസ്ത്ര്ജ്ഞൻ കൂടിയായിരുന്നു. ‘ ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഇമ്മിണി വലിയ ഒന്നു’ എന്ന സമവാക്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇദ്ദേഹമയിരുന്നു. ഈ ഗണിതത്തിന്റെ തുടർചതന്നെയാണ് ‘ഒരു കൈക്ക് കാലണ; മറ്റേകയ്യിനും ഒന്നിനും കോടെ കലണ’എന്ന പരസ്യം. അല്ലെങ്കിലും അബി സാമ്പത്തികമായി ചില സാമർഥ്യങ്ങൾ ഉള്ളവൻ തന്നെ. കീശയിൽ വെച്ചിരുന്ന അരയണ ആടുതിന്നതിൽ കരയുന്നു. ‍ആട്ടിൻ‌കാട്ടം എമ്പടും ആളുകളെ വെച്ചു തിരയിക്കുന്നു.
 5. 5 ചാമ്പങ്ങക്ക് കാലണയും 5+1 ചമ്പങ്ങക്ക് മറ്റൊരു കാലണയും വാങ്ങുന്നവനും വിൽക്കുന്നവനും ലാഭം തന്നെ. ഈ ലാഭസാധ്യത ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കച്ചവടം ഉഷാറാകുക. ചാമ്പങ്ങയുടെ യഥാർഥ ഉടമ ബഷീറെന്നിരിക്കെ അബിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ലാഭം തന്നെ. അബിയും പാത്തുകുട്ടിയും കൂടി ചാമ്പങ്ങ ശേഖരിക്കുക മാത്രമാണല്ലോ ചെയ്തത്. അതു ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്റെ വിലയിൽ കുറവുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല; (മാർക്കറ്റിലെ ചമ്പങ്ങവില ആരും പറയുന്നില്ല) കുട്ടികളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ വില മാത്രമായിരിക്കാം കാലണ. ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്റെ വില എന്നു പറയുന്നത് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളിൽ ചേർത്ത മനുഷ്യാധ്വാനത്തിന്റെ വിലയണല്ലോ.

ഇതിത്രയും വിശദമാക്കിയത് സാധ്യമായ ചിന്താരേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരസാധ്യതകൾ അലമാലകളായി ചിന്തയിൽ, മനസ്സിൽ തിരയിളക്കണം. വേണ്ടതൊന്നും വിട്ടുപോകാതെ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പോ, വ്യഖ്യാനക്കുറിപ്പോ…എന്തു എഴുതാൻ കഴിയണം.അങ്ങനെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി യുക്തിയുക്തം ചേർക്കാനാവുമ്പോഴാണു എ+ ന്റെ പടവുകൾ കയറനാവുക.

pdf file download from here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: