വിജയദിനം/പിടി.എ ജനറൽ ബോഡി

ഈ വർഷത്തെവിജയദിനവും പി.ടി.ഏ.ജനറൽ ബോഡിയും ജൂലൈ 15 ന് നടന്നു. 2010 -11 വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയവരെ അനുമോദിച്ചൂ.അദ്ധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ 10 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: